Disclaimer


BlueBird Media, hierna te noemen BlueBird Media, verleent u hierbij toegang tot zalmgerechten.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door BlueBird Media en derden zijn aangeleverd. BlueBird Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op zalmgerechten.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
De op zalmgerechten.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BlueBird Media.
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BlueBird Media. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BlueBird Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van zalmgerechten.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Social Media